OUR PARTNERS

REFERENCES

Jau daudzus gadus izvēlamies Vedicard kā konsultantu mūsu e -komercijas risinājumu izvērtēšanai. Mums ir svarīgi, ka Vedicard darbinieki ir uzkrājuši un dalās ar mums pieredzē un zināšanās, kādas nav ne mums, ne jebkuram no Vedicard konkurentiem tirgū. Mēs uzskatām, ka Vedicard ir labākais e-komercijas konsultants Baltijā.

Vedicard zināšanas ir daudzpusīgas. Gandrīz katru projektu sākam ar vienu uzdevumu, bet nobeigumā konstatējam, ka esam saņēmuši daudz vairāk – kaut ko, par ko pat neiedomājāmies projektu sākot. Viņu zināšanas neaprobežojās tikai ar e-komerciju, sarežģītiem IT un finanšu risinājumiem, tās ir krietni plašākas. Nereti ir bijušas kritiskas situācijas, kad risinājums ir nepieciešams ātri. Vedicard saprot mūs no pusvārda un jau pirmās sarunas laikā piedāvā vairākus risinājumus un līdz ar to arī sirdsmieru. Ar viņiem jūtamies droši, jo vairāku gadu pieredze ir pierādījusi, ka viņiem patiešām rūp mūsu problēmas.

Vedicard ir palīdzējuši mums pie vairākiem tendera procesiem. Vedicard ir milzīgs paziņu un sadarbības partneru tīkls. Tā rezultātā, atsaucība uz mūsu tenderiem ir milzīga. Vairākkārt esam bijuši pārsteigti, kā arvien uzrodas jauni tendera dalībnieki un arvien labāki piedāvājumi. Vedicard patstāvīgi un pastāvīgi kontaktējas ar milzīgu daudzumu tendera dalībnieku, atgādina viņiem, kaulējās, analizē piedāvājumus. Mēs saņemam viegli uztveramu apkopojumu, kurā ir skaidri saprotami plusi un mīnusi. Vienīgais iemesls, kāpēc izvēli izdarīt nav viegli, ir tas, ka ir vairāki ļoti labi piedāvājumi. Tā nav bijusi tikai viena reize. Tādi projekti ir bijuši vairākkārtēji.

Ļoti būtisks aspekts mūsu sadarbībai ar Vedicard ir jau minētais plašais kontaktu loks. Vedicard pastāvīgi mūs informē par gaidāmajām izmaiņām Latvijas un starptautiskā likumdošanā, izmaiņām sadarbības partneru darbībā, kas varētu atstāt iespaidu uz mūsu darbību.

Un visbeidzot – Vedicard kolēģi ir ļoti patīkami un interesanti cilvēki. Tikšanos ar viņiem gaidām ar nepacietību un tikko kāds piemin Vedicard, airBaltic kolēģu sejās parādās smaids. Šī ir ļoti unikāla sadarbība. Tādas negadās bieži.

Vedicard ir viens no mūsu ilggadējiem sadarbības partneriem, ar kuru kopā realizēti vairāki projekti, kā arī mums ir sadarbības pieredze ar Vedicard mūsu klientu projektu ietvaros.

Vedicard esam uzticējuši projektus dažādās to attīstības stadijās, proti, sākot no biznesa prasību analīzes un sagatvošanas līdz projekta plānošanai un vadībai.

Pieredze daudzajos projektos Vedicard klientiem ļauj iegūt plašāku skatījumu uz risināmo jautājumu un tam atrast pašu piemērotāko risinājumu.

Vedicard citu pakalpojumu sniedzēju vidū izceļas ar operatīvu un vispusīgu informācijas sniegšanu, kas balstīta gan uz iepriekšējo pieredzi, gan uz atbilstības prasībām, gan arī uz kvalitatīvu datu analīzi.

Visilgstošakā sadarbības pieredze ar Vedicard ir bijusi kopīgā starptautisku konferenču rīkošanā, kurā ar Vedicard palīdzību tiek nodrošināta gan konferenču norise, gan piesaistīti Latvijas un Eiropas viedokļu līderi, kuri pasākumu dalībniekiem ļauj iepazīties ar visjaunāko un svarīgāko tirgus un atbilstības informāciju.

Vedicard darbiniekus vērtējam kā kompetentus un atsaucīgus pakalpojumu sniedzējus, ar kuriem noteikti turpināsim sadarbību.

AS “Swedbank” ir daudzu gadu sadarbības pieredze ar SIA “Vedicard”.

Mēs esam izmantojuši “Vedicard” pakalpojumus gan atsevišķu kompleksu projektu ietvaros, gan darbinieku padziļinātai apmācībai norēķinu karšu un maksājumu jomā.
Kā nozīmīgākos projektus sadarbībā ar “Vedicard” varam izcelt starpbanku komisijas (interchange) tehnisko un juridisko analīzi, kā arī daudzbanku atvērtā norēķinu risinājuma izstrāde transporta pakalpojumiem un tam atbilstoša tendera procesa organizēšana.

Arējā pakalpojumu sniedzēja izmantošana maksājumu un norēķinu karšu jomā ir saistīta ar straujajām pārmaiņām tehnoloģijās, procesos un tirgus dalībniekos, kam nepieciešana vēl dziļāka specializācija nekā tas iespējams bankas ietvaros, uzturot un attīstot universālas bankas tehnoloģiskos risinājumus. SIA “Vedicard” speciālisti ir praksē sevi pieradījuši kā ļoti zinoši, aktuālās tendences apguvuši un spējīgi sniegt precīzu un biznesam labi piemērotu atbalstu.

SIA “Vedicard” sniegtie pakalpojumu vienmēr bijuši augstā profesionālā līmenī, atbilstoši definētajām prasībām, sniegti noteiktajos termiņos un augstā kvalitātē.
Musu līdzšinējā sadarbība dod pamatu rekomendēt SIA “Vedicard” kā uzticamu un atbildīgu sadarbības partneri.