OUR PARTNERS

REFERENCES

Jau daudzus gadus izvēlamies Vedicard kā konsultantu mūsu e -komercijas risinājumu izvērtēšanai. Mums ir svarīgi, ka Vedicard darbinieki ir uzkrājuši un dalās ar mums pieredzē un zināšanās, kādas nav ne mums, ne jebkuram no Vedicard konkurentiem tirgū. Mēs uzskatām, ka Vedicard ir labākais e-komercijas konsultants Baltijā.

Vedicard zināšanas ir daudzpusīgas. Gandrīz katru projektu sākam ar vienu uzdevumu, bet nobeigumā konstatējam, ka esam saņēmuši daudz vairāk – kaut ko, par ko pat neiedomājāmies projektu sākot. Viņu zināšanas neaprobežojās tikai ar e-komerciju, sarežģītiem IT un finanšu risinājumiem, tās ir krietni plašākas. Nereti ir bijušas kritiskas situācijas, kad risinājums ir nepieciešams ātri. Vedicard saprot mūs no pusvārda un jau pirmās sarunas laikā piedāvā vairākus risinājumus un līdz ar to arī sirdsmieru. Ar viņiem jūtamies droši, jo vairāku gadu pieredze ir pierādījusi, ka viņiem patiešām rūp mūsu problēmas.

Vedicard ir palīdzējuši mums pie vairākiem tendera procesiem. Vedicard ir milzīgs paziņu un sadarbības partneru tīkls. Tā rezultātā, atsaucība uz mūsu tenderiem ir milzīga. Vairākkārt esam bijuši pārsteigti, kā arvien uzrodas jauni tendera dalībnieki un arvien labāki piedāvājumi. Vedicard patstāvīgi un pastāvīgi kontaktējas ar milzīgu daudzumu tendera dalībnieku, atgādina viņiem, kaulējās, analizē piedāvājumus. Mēs saņemam viegli uztveramu apkopojumu, kurā ir skaidri saprotami plusi un mīnusi. Vienīgais iemesls, kāpēc izvēli izdarīt nav viegli, ir tas, ka ir vairāki ļoti labi piedāvājumi. Tā nav bijusi tikai viena reize. Tādi projekti ir bijuši vairākkārtēji.

Ļoti būtisks aspekts mūsu sadarbībai ar Vedicard ir jau minētais plašais kontaktu loks. Vedicard pastāvīgi mūs informē par gaidāmajām izmaiņām Latvijas un starptautiskā likumdošanā, izmaiņām sadarbības partneru darbībā, kas varētu atstāt iespaidu uz mūsu darbību.

Un visbeidzot – Vedicard kolēģi ir ļoti patīkami un interesanti cilvēki. Tikšanos ar viņiem gaidām ar nepacietību un tikko kāds piemin Vedicard, airBaltic kolēģu sejās parādās smaids. Šī ir ļoti unikāla sadarbība. Tādas negadās bieži.

Vedicard ir viens no mūsu ilggadējiem sadarbības partneriem, ar kuru kopā realizēti vairāki projekti, kā arī mums ir sadarbības pieredze ar Vedicard mūsu klientu projektu ietvaros.

Vedicard esam uzticējuši projektus dažādās to attīstības stadijās, proti, sākot no biznesa prasību analīzes un sagatvošanas līdz projekta plānošanai un vadībai.

Pieredze daudzajos projektos Vedicard klientiem ļauj iegūt plašāku skatījumu uz risināmo jautājumu un tam atrast pašu piemērotāko risinājumu.

Vedicard citu pakalpojumu sniedzēju vidū izceļas ar operatīvu un vispusīgu informācijas sniegšanu, kas balstīta gan uz iepriekšējo pieredzi, gan uz atbilstības prasībām, gan arī uz kvalitatīvu datu analīzi.

Visilgstošakā sadarbības pieredze ar Vedicard ir bijusi kopīgā starptautisku konferenču rīkošanā, kurā ar Vedicard palīdzību tiek nodrošināta gan konferenču norise, gan piesaistīti Latvijas un Eiropas viedokļu līderi, kuri pasākumu dalībniekiem ļauj iepazīties ar visjaunāko un svarīgāko tirgus un atbilstības informāciju.

Vedicard darbiniekus vērtējam kā kompetentus un atsaucīgus pakalpojumu sniedzējus, ar kuriem noteikti turpināsim sadarbību.

Apliecam, ka savas saimnieciskās darbības ietvaros esam izmantojuši SIA Vedicard sniegtos pakalpojumus – konsultācijas maksājumu nozarē, konsultācijas finanšu tirgus kontroles jautājumos, konsultācijas darbā ar starptautiskajām maksājuma sistēmām, projektu vadības pakalpojumus. Esam ļoti apmierināti ar sava sadarbības partnera, SIA Vedicard, sniegto pakalpojumu kvalitāti, mums pieejamo speciālistu kvalifikāciju un attieksmi pret darbu kopumā.

Mūsu sadarbības laikā Vedicard ir pierādījis sevi kā uzticamu sadarbības partneri, kuram ir ne vien izcilas zināšanas tā darbības jomā, bet kurš arīdzan pievērš lielu uzmanību darba detaļām, tādejādi identificējot jautājumus, kas būtu papildus iekļaujami darba tvērumā, kā arī termiņiem, kas ir īpaši svarīgi bankas projektu realizācijā.

Vediacard piesaistījām PSD2 ieviešanas procesā. Tā kā EBA RTS teksts pieļauj dažādas interpretācijas iespējas, Vedicard nodrošināja mūsu izstrādātā risinājuma atbilstības pārbaudi – piedāvāto ietvaru (frameworks) analīze un piemērotākā ietvara izvēle, rekomendāciju sniegšana par ietvaru uzlabošanu, ņemot vērā TTP vajadzības.

Vedicard savus pakalpojumus sniedz augstā profesionālā līmenī, atbilstoši līgumā atrunātajām prasībām un norunātajos termiņos.

Specialisti ir atsaucīgi un vienmēr sniedz konsultācijas mūs interesējošos jautājumos, kā arī ir gatavi meklēt risinājumus nestandarta situācijās.

Esam apmierināti ar esošo sadarbību un labprāt izvēlēsimies Vedicard pakalpojumus arī nākotnē.